VETAS: Wie we zijn en wat we doen

Vetas is een v.z.w. die zich inzet voor de belangen van dieren in zoverre deze een gevaar betekenen voor zichzelf, de gemeenschap of de gemeenschap voor hun. Dit houdt voor ons in dat wij hen moeten veilig stellen tegen elk onrecht dat hen wordt aangedaan door de mens of de natuur, meestal veroorzaakt door de mens. Hierbij denken we aan het autoverkeer waar zij vaak slachtoffer van worden, aan de industrialisering waardoor vele dieren hun natuurlijke biotoop verloren zijn, aan watervogels die geen degelijke rivier meer vinden en ook aan dieren die blootgesteld zijn aan de slechte behandeling vanwege hun baasjes. Maar we denken ook aan wat dieren zelf veroorzaken: katten die niet uit een boom of andere benarde situatie raken, een hond die aan het verdrinken is, huisdieren waarvan hun huis in lichterlaaie staat, verkeersongevallen waarbij het dier in de wagen zit: hierbij spreekt men in de kranten altijd van de situatie van de bestuurder en passagiers, maar vaak zit ook daar een huisdier in de penarie.

Vetas kan men op die manier beschouwen als de brandweer, de politie en de civiele bescherming van de dieren.

Welke dieren worden nu beschermd door Vetas: Vetas tracht alle dieren te beschermen in de mate van het mogelijke. We weten nu al dat kat en hond op de eerste twee plaatsen komen te staan, doch we streven ernaar alle dieren te helpen, zijnde ook konijnen, boerderijdieren, vossen, reptielen, amfibieën, bijzondere spinnen, wasberen,...
Voor al deze dieren zoeken we naar de meest gepaste opvang. Om dit te kunnen verwezenlijken rekenen we op de meest gespecialiseerde opvangcentra en proberen we onszelf slechts een minimum met de opvang bezig te houden. Dit kan alleen een troef zijn voor de hoge kwaliteit van ons werk. Daarentegen zullen wij uitermate veel aandacht besteden aan het thuisbrengen van huisdieren. Wijzelf gaan ons specialiseren met de huidige elektronica en techniek om zoveel mogelijk mensen te bereiken die ons kunnen helpen bij het terugvinden van huisdieren. Buiten computerwerk houdt dit ook werk op het terrein in. Wij zullen mensen per regio aanstellen om zowel wantoestanden aan te klagen als terreinwerk: opsporen wie zijn huisdier kwijt is en wie zijn baasje kwijt is. In vele gemeenten zijn al particulieren bezig met zulke plaatselijke dierenbescherming. Nu is het nog enkel het samenbrengen van die puzzelstukjes. Wanneer al deze particulieren samen in één bestand komen te staan, krijgen we een mooi beeld van de verloren en gevonden dieren en kunnen we een maximum aantal alweer thuisbrengen.

Een andere tak van ons werk is het secundair vervoer van dieren. Dit is het klassieke ambulancewerk van Vetas: mensen die geen vervoer hebben om hun dier naar de dierenarts te voeren kunnen op onze ziekenwagens rekenen om dat euvel op te lossen. Soms gebeurt het ook dat een dier absoluut liggend vervoer nodig heeft voor een bepaalde operatie, en dan kunnen wij ook hier hulp bieden. Ook voor vervoer tussen klinieken of universiteiten zijn wij altijd bereikbaar. Vandaar dat wij onze dienstverlening vooral kenbaar maken aan dierenartsen, voorlopig enkel uit Brabant en randgemeenten van de andere provincies, maar onze doelstelling is nochtans om heel België te bereiken, tenminste daar waar geen dienstverlening is op dit ogenblik.

Naast het ophalen van dieren zal Vetas zich ook inzetten om verwaarloosde dieren te plaatsen aan mensen die op zoek zijn naar een dier. In plaats van de winkel zal Vetas de mensen sensibiliseren om naar een degelijk asiel te gaan. Wij zullen zelfs trachten een bestand van dieren die dringend te plaatsen zijn te kunnen opstellen zodanig dat mensen niet te ver hoeven te zoeken naar hun gezelschapsdier. Anderzijds zullen wij over een lijst beschikken met de betere asielen en eventueel met de te vermijden asielen.

Onze werkwijze: Vetas werkt 24h/24h en 7d/7d. Bedoeling is permanent 2 maal 2 ambulanciers te hebben die zullen worden opgeleid met dieren om te gaan zowel op praktisch vlak (eerste hulp) als op psychologisch vlak. Daarbuiten moeten zij ook met de omstaanders , eigenaars of anderen, humaan omgaan en hen steunen waar nodig. Al te veel worden baasjes van wie huisdieren aangereden, of erger, doodgereden werden, niet geholpen. Voor vele mensen komt dit even erg aan als het verlies van een menselijk persoon. Om alles zo snel mogelijk te laten verlopen, zal Vetas een goede relatie tot stand brengen met de lokale en federale politie, luchtvaart-, zeevaart- en snelwegpolitie, waters en bossen, parkwachters, ...

We zoeken ook naar een permanentiesysteem per regio voor dierenartsen: we zoeken uit welke dierenartsen reeds een permanentie hebben, welke hun capaciteiten zijn, hun opvangmogelijkheden etc. De ziekenwagens worden zodanig uitgerust dat zij ieder ongeval of voorval de baas kunnen, we zullen ook beschikken over verschillende aanhangwagens met specifiek materiaal (reddingsmateriaal, vans, duikersmateriaal, boten met ijsbrekers, klimmateriaal, ...).

Vetas moet ook overal bereikbaar zijn: wij kennen geen limieten aan ons territorium, wij streven naar heel België. Dit kan gebeuren door een samenwerking met reeds bestaande goede centra of door middel van voorposten, of door volledige bijhuizen. Met overal wordt ook bedoeld dat wij uitgerust zullen zijn tussen te komen op straat, in het veld of op de wei of op water.
Vetas komt tussenbeide voor gelijk welk dier: hond of kat, egel, kangoeroe, elk mogelijk dier zullen we trachten te helpen.
Vetas komt tussenbeide in gelijk welke situatie: een springlevend gevonden dier, een gekwetst dier, een ziek dier, een gekneld dier of een vergiftigd dier.