Over Vetas


V

Vetas is een v.z.w. die zich inzet voor de belangen van dieren in zoverre deze een gevaar betekenen voor zichzelf, de gemeenschap of de gemeenschap voor hun. Dit houdt voor ons in dat wij hen moeten veilig stellen tegen elk onrecht dat hen wordt aangedaan door de mens of de natuur, meestal veroorzaakt door de mens. Hierbij denken we aan het autoverkeer waar zij vaak slachtoffer van worden, aan de industrialisering waardoor vele dieren hun natuurlijke biotoop verloren zijn, aan watervogels die geen degelijke rivier meer vinden en ook aan dieren die blootgesteld zijn aan de slechte behandeling vanwege hun baasjes.

Maar we denken ook aan wat dieren zelf veroorzaken: katten die niet uit een of andere benarde situatie raken, een hond die aan het verdrinken is of huisdieren waarvan hun huis in lichterlaaie staat, verkeersongevallen waarbij het dier in de wagen zit: hierbij spreekt men in de kranten altijd van de situatie van de bestuurder en passagiers, maar vaak zit ook daar een huisdier in de penarie.


VVetas kan men op die manier beschouwen als de brandweer, de politie en de civiele bescherming van de dieren.

WWelke dieren worden nu beschermd door Vetas: Vetas tracht alle dieren te beschermen in de mate van het mogelijke. Katten en honden staan op de eerste twee plaatsen, doch we streven ernaar alle dieren te helpen, zoals vogels, konijnen, boerderijdieren, vossen, reptielen, amfibieën, wilde dieren,...

Voor al deze dieren zoeken we naar de meest gepaste opvang.
Om dit te kunnen verwezenlijken rekenen we op de meest gespecialiseerde opvangcentra en proberen we onszelf slechts een minimum met de opvang bezig te houden. Dit kan alleen een troef zijn voor de hoge kwaliteit van ons werk. Daarentegen zullen wij uitermate veel aandacht besteden aan het thuisbrengen van huisdieren.

WWijzelf gaan ons specialiseren met de huidige elektronica en techniek om zoveel mogelijk mensen te bereiken die ons kunnen helpen bij het terugvinden van huisdieren. Zo zijn al onze voertuigen uitgerust met een chipdecoder en moedigen we gemeente- en politiediensten zoveel mogelijk aan om zo'n toestel aan te schaffen en zo veel en zo snel mogelijk eigenaar en dier te verenigen.

EEen andere tak van ons werk is het secundair vervoer van dieren. Dit is het klassieke ambulancewerk van Vetas: mensen die geen vervoer hebben om hun dier naar de dierenarts te voeren kunnen op onze ziekenwagens rekenen om dat euvel op te lossen. Soms gebeurt het ook dat een dier absoluut liggend vervoer nodig heeft voor een bepaalde operatie, en dan kunnen wij ook hier hulp bieden. Ook voor vervoer tussen klinieken of universiteiten zijn wij altijd bereikbaar. Vandaar dat wij onze dienstverlening vooral kenbaar maken aan dierenartsen, voorlopig enkel uit Brabant en randgemeenten van de andere provincies, maar onze doelstelling is nochtans om heel België te bereiken, tenminste daar waar geen dienstverlening is op dit ogenblik.
OOnze werkwijze: Vetas werkt 24h/24h en 7d/7d. Bedoeling is permanent 2 maal 2 ambulanciers te hebben die zullen worden opgeleid met dieren om te gaan zowel op praktisch vlak (eerste hulp) als op psychologisch vlak. Daarbuiten moeten zij ook met de omstaanders , eigenaars of anderen, humaan omgaan en hen steunen waar nodig. Al te veel worden baasjes van wie huisdieren aangereden, of erger, doodgereden werden, niet geholpen. Voor vele mensen komt dit even erg aan als het verlies van een menselijk persoon. Om alles zo snel mogelijk te laten verlopen, zal Vetas een goede relatie tot stand brengen met de lokale en federale politie, luchtvaart-, zeevaart- en snelwegpolitie, waters en bossen, parkwachters, ...

WWe zoeken ook naar een permanentiesysteem per regio voor dierenartsen: we zoeken uit welke dierenartsen reeds een permanentie hebben, welke hun capaciteiten zijn, hun opvangmogelijkheden etc. De ziekenwagens worden zodanig uitgerust dat zij ieder ongeval of voorval de baas kunnen, we zullen ook beschikken over verschillende aanhangwagens met specifiek materiaal (reddingsmateriaal, vans, duikersmateriaal, boten met ijsbrekers, klimmateriaal, ...).

VVetas moet ook overal bereikbaar zijn: wij kennen geen limieten aan ons territorium, wij streven naar heel België. Dit kan gebeuren door een samenwerking met reeds bestaande goede centra of door middel van voorposten, of door volledige bijhuizen. Met overal wordt ook bedoeld dat wij uitgerust zullen zijn tussen te komen op straat, in het veld of op de wei of op water.

Dank aan onze sponsors voor de steun !